det_gronne_anlaeg_og_dyr_slidesho_2

Avanceret pleje af golfbaner

Kort fortalt

Deltagerne kan foretage en kortlægning og registrering af ukrudt, svampesygdomme og skadedyr på golfbaner og kan ud fra givne parametre udarbejde forslag til langsigtede plejestrategier, der også tager udgangspunkt i brug af IPM. Deltagerne kan endvidere ud fra plejestrategien udarbejde tids og resurseberegninger, samt kan gøre brug af skadetærskler, opstille og definere spillekvalitet.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte greenkeepere, der har flere års erfaring i pleje af golfbaner.

Beskrivelse: Deltagerne kan foretage en kortlægning og registrering af ukrudt, svampesygdomme og skadedyr på golfbaner og kan ud fra givne parametre udarbejde forslag til langsigtede plejestrategier, der også tager udgangspunkt i brug af IPM, dvs. integreret plantebeskyttelse og minimalt forbrug af pesticider.

Deltagerne kan endvidere ud fra plejestrategien udarbejde tids og resurseberegninger, samt løbende udarbejde grønt regnskab. Hvis der benyttes kemi på anlæggene, kan deltageren sikre, at det sker iht. gældende lovgivning på plantebeskyttelsesområdet og er mindst muligt skadeligt for sprøjteførere, greenkeepere og øvrige, som benytter anlægget samt for arealernes flora og fauna som helhed.

Deltagerne kan gøre brug af skadetærskler, opstille og definere spillekvalitet og kan udarbejde logbog til brug for dokumentation.

Fagnummer: 47689 Avanceret pleje af golfbaner Varighed: 5 dage Pris, AMU-målgruppe: DKK 640,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 3.210,00