Vær klar til fremtidens arbejdsmarked

2. juli 2020
vaer_klar_til_fremtidens_arbejdsmarked_0

Ny trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter minimerer effekterne af COVID19-krisen og giver en række muligheder for ledige, lærlinge, medarbejdere og virksomheder.

Stort set ingen begrænsninger for opkvalificering, kurser og efteruddannelse

Der er mange muligheder for at opkvalificere sig, så benyt dig af mulighederne og bliv godt rustet til morgendagens arbejdsmarked – uanset om du skal på efteruddannelse, er på dagpenge eller er hjemsendt.

Opkvalificér medarbejderne

Virksomheder kan få refusion for medarbejdere på efteruddannelse, og mange AMU-kurser udbydes. Derfor er "nedetiden" under COVID-19-krisen en god anledning til at opkvalificere og fastholde dine medarbejdere.

Ledig og på dagpenge

Er du ledig og medlem af en A-kasse, har du ret til kurser. Grib muligheden for at blive klædt godt på til et nyt job med op til seks ugers jobrettet uddannelse for ufaglærte og faglærte. Muligheden gælder også ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. Hvis du aftaler og starter kursus eller individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i opsigelsesfasen, kan du fortsætte i ledighedsperioden.

Som ledig på dagpenge har du også mulighed for at tage en erhvervsuddannelse og blive faglært som et led i beskæftigelsesindsatsen. Du kan tage enten en hel erhvervsuddannelse eller et trin i en erhvervsuddannelse. For at have ret til dette tilbud, skal du være over 30 år og medlem af en A-kasse. Uddannelsen tages i dagpengeperioden, og du kan som udgangspunkt få 80% eller 100% af den hidtidige dagpengesats.

Hvis du er dagpengemodtager i periode 1. august 2020 til 31. december 2021, kan du påbegynde et uddannelsesløft på 110% dagpengesats inden for fag, hvor der kan forventes behov for arbejdskraft. Fag med behov for arbejdskraft afgrænses af en opdateret positivliste.

Hjemsendte og kurser

Medarbejdere, der er hjemsendt på lønkompensationsordningen, må gerne deltage i kurser. Det er dog ikke muligt at modtage VEU-godtgørelse samtidig med, at virksomheden modtager tilskud fra lønkompensationsordningen.

Få mere at vide

Læs mere på: Ledige løftes i krisen (Beskæftigelsesministeriet)

Se vores mange AMU-kurser: kurser.rts.dk

Stærk uddannelsesaftale

Ny trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter sikrer, at arbejdsgivere kan få tilskud til størstedelen af lønudgifterne til elever og lærlinge resten af 2020.

- Det er en rigtig god aftale, som vil være med til at holde hånden under elever, lærlinge og virksomheder i Danmark. Aftalen giver også et stærk incitament for virksomhederne til at tage nye elever, og det kan vi som skole naturligvis glade for, siger Jesper Østrup, direktør for Roskilde Tekniske Skole.

Tilskuddet dækker:

90% af lærlingens løn i virksomheden, hvis I ansætter en ny lærling i en ordinær uddannelsesaftale i dag
75% for lærlinge, der allerede er ansat pr. 1. maj 2020
45% for en lærling, som ansættes i en kort aftale i dag

Få mere at vide

Læs mere om løntilskuddet på virk.dk

Se flyer (pdf): Løntilskud for elever og lærlinge resten af 2020 - hvad betyder det for dig, som privat arbejdsgiver (Børne- og Undervisningsministeriet, 2020)