Ledelse for begyndere - i bygge- og anlægsbranchen

31. januar 2022
ledelse-for-begyndere_1


Ønsker du en praksisnær uddannelse i ledelse inden for bygge- og anlægsbranchen? 
Så skulle du overveje kursuspakken "Ledelse for begyndere".

Du får værktøjer, så du fagligt er klædt på til hverdagens opgaver som leder.

Mens du uddanner dig, får du også mulighed for at etablere et netværk, hvor I kan udveksle erfaringer. Vi oplever, at bygge- og anlægsbranchen har brug for flere, der kan og tør tage ledelsesansvar.

Vores kursuspakke "Ledelse for begyndere" sikrer, at du bliver bedre til at håndtere de krav, forventninger og situationer, som du støder på i dagligdagen.

Personlig udvikling

I uddannelsen tager vi i vidt omfang udgangspunkt i dine egne oplevelser og erfaringer. Vi arbejder med forskellige roller og opgaver i forhold til ledelse og medarbejdere. Du lærer de mekanismer at kende, der gælder i arbejdet mellem ledere og medarbejdere, ligesom du får værktøj til indsigt i egen rolle, adfærd og handlemønstre. Herigennem får du mulighed for at skabe forandring i din hverdag, så du kan inspirere og motivere andre.

Hvem er du

Uddannelsen henvender sig til bygge- og anlægsbranchen. Tillidsrepræsentanter eller samarbejdsudvalgsmedlemmer, der har brug for mere viden om ledelse, kan også deltage.

Tilmelding og økonomi

Den samlede pris for hele forløbet under AMU er 1.640 kr. for erhvervsuddannede
og ufaglærte (opstart 2022). Der er mulighed for at tilkøbe forplejning, og man kan søge VEU-godtgørelse (lønrefusion) på 893 kr./dag (2022). 

Tag enkeltmoduler eller hele kursuspakken 

Hele kursuspakken: Ledelse for begyndere
Afholdes: 01.03.2022 og frem
Fag: De fire moduler nedenfor (12 dage i alt)

Modul 1: Medarbejderen der deltager i forandringsprocesser
Afholdes: 01-03.03.2022
Fag: Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser (44383, 2 dage) og Mødeledelse (49730, 1 dag)

Modul 2: Intro til LEAN, Sjakbajs trimmet byggeri
Afholdes: 19-21.04.2022
Fag: Intro til Lean (49589, 1 dag) og Sjakbajs - Trimmet byggeri og økonomi (48978, 2 dage)

Modul 3: Konflikthåndtering
Afholdes: 04-06.10.2022
Fag: Konflikthåndtering (46493, 3 dage)

Modul 4: Videndeling og læring for medarbejdere
Afholdes: 15-17.11.2022
Fag: Videndeling og læring for medarbejdere (45369, 3 dage)