it_design_og_medier_slidesho_1

3D-CAD:Parametrisk konstruktion og konfigurationer

Kort fortalt

Du lærer at opbygge de parametre, der danner grundlag for, at en 3D emne- og samlingskonfiguration kan udarbejdes, og hvorledes en konstruktions parametre indbyrdes kan styres og danne grundlag for opbygning af produktvariationer. Endvidere får du forståelse for, hvorledes konstruktionsarbejdet optimeres ved genanvendelse af parametrisk styrede variantmodeller.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48202 - 3D-CAD:Parametrisk konstruktion og konfigurationer

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, som er eller søger beskæftigelse som teknisk designer, teknisk assistent eller teknisk tegner i industrien.

Beskrivelse: Deltageren kan i et relevant 3D-Cad program udarbejde den opsætning af parametre, der danner grundlag for, at en 3D emne- og samlingskonfiguration kan opbygges.

Deltageren forstår, hvorledes en konstruktions parametre indbyrdes kan styres og danne grundlag for opbygning af de endelige produktvariationer i en teknisk dokumentation. Derudover kan deltageren anvende de konstruktionsvariabler, der styrer en 3D emne- og samlingskonfiguration, ved matematisk at opbygge disse i et eksternt regneark til brug for beregning af konstruktionsparametrene.

Deltageren opnår gennem praktiske eksempler viden omkring fordelene ved genanvendelse af standard konstruktioner gennem parametrisk styrede konfigurationer. Endvidere opnår deltageren forståelse af den efterfølgende optimering af konstruktionsarbejdet ved genanvendelse af parametrisk styrede variantmodeller.

Fagnummer: 48202 3D-CAD:Parametrisk konstruktion og konfigurationer Varighed: 3 dage Pris, AMU-målgruppe: DKK 384,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 1.806,95