Kvalitet og udbud

Roskilde Tekniske Skole sikrer den faglige og pædagogiske kvalitet i uddannelser og kurser ved at foretage systematisk kvalitetsudvikling og opfølgning. Kvalitetschefen er overordnet ansvarlig for kvalitetsarbejdet.

Kvalitet - målinger, indikatorer og selvevaluering

Roskilde Tekniske Skole måler og evaluerer løbende. Se resultaterne af målinger, indikatorer og selvevaluering:

Kvalitet - AMU på Roskilde Tekniske Skole

Udbud - godkendelser, politik og aftaler

Klik ind via undermenuen for at se udbudsgodkendelser, udbudspolitik, udlægningsaftaler og udliciteringsaftaler m.m.