Udlægningsaftaler og udliciteringsaftaler

Roskilde Tekniske Skole gennemfører kursusforløb i samarbejde med andre skoler og private udbydere.

Udlægningsaftaler - forklaring: 
Indlån: Afholdelse af kurser, hvor anden udbyder er godkendt, og undervisning er udlagt til Roskilde Tekniske Skole.
Udlån: Afholdelse af kurser, hvor Roskilde Tekniske Skole er godkendt skole, og kurser afholdes af anden udbyder.