Tilmeldings- og betalingsbetingelser

Her finder du tilmeldings- og betalingsbetingelser for vores kurser og efteruddannelse.

Hvem kan tage et AMU-kursus?

Alle som har fast bopæl eller er beskæftiget i Danmark, har adgang til arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU).


Tilmelding for ledige

Er du ledig og vil deltage på AMU-kursus, skal du være opmærksom på følgende:

Ledige med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse

Hvis du er ledig og har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, kan du tilmelde dig via skolens kursusmodul, hvorefter tilmeldingsblanket AR237 bliver udfyldt af skolen og sendt hjem til dig til godkendelse af din A-kasse/jobcentret. Du er IKKE optaget på kurset, før vi har modtaget tilmel­dingsblanket med godkendelse fra din A-kasse/jobcenter.

Ledige uden ret til 6 ugers jobrettet uddannelse

Hvis du er ledig, men IKKE har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse, skal du henvende dig hos jobcentret i kommunen og have deres accept af, at du må deltage på kurset. Kommunen/jobcentret skal dernæst sende købsaftale/betalingstilsagn på kurset til skolen. Du er ikke optaget på kurset, før vi har modtaget accept fra kommunen/jobcentret.


Tilmelding for enkeltpersoner, ansatte, virksomheder og selvstændige

Alle ansatte, virksomheder og selvstændige tilmelder sig kurser via:

kurser.rts.dk

Ansøgning om VEU-godtgørelse oprettes samtidig. Hvis du er i arbejde og selv betaler for kurset, kan du tilmelde dig som privatperson, men vær opmærksom på, at man ikke kan få VEU-godtgørelse. 

Hvis ikke andet er nævnt optages kursister i tilmeldingsrækkefølgen.

Ikke bosat i Danmark?

Såfremt man ikke er bosat i Danmark, men er beskæftiget i Danmark, skal der udfyldes en erklæring om reel beskæftigelse for det pågældende ansættelsesforhold. Denne ligger på www.voksenuddannelse.dk og skal udfyldes ved tilmelding.

Såfremt erklæring ikke er udfyldt ved tilmeldingen, kan den hentes her og udfyldes og sendes til skolen, inden kurset starter:

Erklæring for ansat uden fast bopæl i DanmarkDeltagerbetaling og kursuspris

Kursister i job - med kort uddannelse

For beskæftigede med en kort uddannelse er der en deltagerbetaling, der er fastsat af UVM. Beløbet for 2024 ligger på 208 kr/dag (1040 kr/kursusuge) afhængig af kursustype.

På nogle af kurserne tilbydes forplejning mod betaling. Dette fremgår under beskrivelsen af det enkelte kursus.

Kursister i job - med videregående uddannelse

Alle med en videregående uddannelse betale fuld taxameterpris. Staten yder ikke tilskud til beskæftigede med en videregående uddannelse.

Kursister der er ledige

For ledige gælder særlige regler for deltagerbetaling.


Indkvartering og forplejning

Hvis kursisten har mere end 120 km i samlet transport tur/retur til Roskilde Tekniske Skole, kan der ydes et tilskud på i alt 500 kr/dag for indkvartering og forplejning i henhold til gældende regler.

VEU-godtgørelse

Hvad er VEU?

VEU-godtgørelse er en godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, f.eks. AMU-kurser.

For 2024 udgør ydelsen 4.700 kr/uge, 940 kr/dag.

Her søger du

Virksomheder og selvstændige søger om VEU-godtgørelse digitalt for deres ansatte på:

www.voksenuddannelse.dk

Hjemmesiden kræver NemID, hvilket kan bestilles her, hvis virksomheden ikke har et i forvejen.

www.mitid.dk
www.virk.dk

Kursister der er berettigede til VEU-godtgørelse

  • Beskæftigede lønmodtagere
  • Selvstændige erhvervsdrivende
  • Personer med videregående uddannelse de ikke har brugt de sidste 5 år

Kursister der ikke er berettigede til VEU-godtgørelse

  • Personer i skånejob med løntilskud
  • Personer under uddannelse eller i praktik
  • Kontanthjælpsmodtagere/Under revalidering
  • Personer med en videregående uddannelse, der har været beskæftiget med denne indenfor de sidste 5 år

Få mere at vide

Hvis du er i tvivl, om du har ret til VEU-godtgørelse, så kontakt din A-kasse eller en vejleder på Roskilde Tekniske Skole, eller se mere på:

https://voksenuddannelse.dk/uddannelse/veu-godtgorelseBefordringsgodtgørelse

Hvis du har ret til VEU-godtgørelse, kan du få befordringsgodtgørelse, såfremt den daglige transport (tur/retur) er mere end 24 km. Satsen er 1,12 kr/km.


Indkaldelse og aflysning af kurser

Når vi har registreret din tilmelding, vil du ca. 10 dage før kursusstart modtage et indkaldelsesbrev via e-mail eller e-Boks.

Ved aflysning bliver der givet besked, så hurtigt det er muligt.


Hjælpemidler til kurser

Deltagere med brug for personlig assistance kan søge om hjælp efter reglerne for kompensation til handicappede i erhverv.


Se vores mange kurser - og tilmeld dig