Udbudsgodkendelser

Roskilde Tekniske Skole er godkendt til at gennemføre kurser inden for følgende fælles kompetencebeskrivelser (FKB):

Bygge/anlæg og industri

2206 Tagdækning o.lign. med tagpap, membraner og folier 

2209 Bygge- og anlægsopgaver i lettere materialer 

2258 Planlægning, styring og samarbejde i bygge & anlæg 

Tekniske installationer og energi

2774 Inst. og service af klima og ventilationsanlæg 

2854 Intelligente bygningsinstallationer og CTS-anlæg 

2856 Tele- og datateknik 

2864 Belysningsanlæg 

2865 Køleautomatik og varmepumper 

Industrien

2750 Betjening af industrirobotter for operatører 

2881 Spåntagende metalindustri  

Metalindustrien

2244 Maskin- og værktøjsområdet 

2276 Køretøjsområdet 

2779 Teknisk dokumentation i industriel produktion 

Transporterhvervene

2226 Transport af levende dyr 

2873 Lager, terminal og logistik 

Mejeri og jordbrug

2269 Drift af gartneri, havecenter og planteskole 

2283 Landbrugsproduktion 

2292 Pasning af dyr

2876 Etablering og pleje af golf- og idrætsbaner (ude)  

2879 Etablering og pleje af grønne områder og anlæg  

Handel, administration, kommunikation og ledelse

2282 Produktion af kommunikations- og medieprodukter 

Individuel kompetencevurdering

2769 Individuel kompetencevurdering i AMU