det_gronne_anlaeg_og_dyr_slidesho_2

Akvarie- og terrarieteknik

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
09807 - Akvarie og terrarieteknik

Beskrivelse: Eleven kan udføre alle praktiske elementer vedrørende akvarie- og terrarieteknik på en miljø- og arbejdsmiljømæssig forsvarlig måde.

Eleven har kendskab til sundhed og sygdom hos fisk og terrariedyr, klimaregulering og vandets fysiske/kemiske egenskaber.

Eleven har kendskab til de almindelige terrarieplanter og vandplanter, herunder deres betydning for klimaet og vandkvaliteten.

Eleven kan redegøre for de tekniske installationer og deres betydning for hold af dyr i akvarier og terrarier.

Eleven kan anvende og vedligeholde tekniske hjælpemidler, der bruges i forbindelse med akvarier og terrarier.

Eleven kan indrette akvarier og terrarier til udstilling af dyr under hensyntagen til dyrenes fysiologiske og adfærdsmæssige behov samt dyrets krav til biotopen.

Eleven kan overvåge og regulere vandkvaliteten efter behov for de dyr og planter, som er i akvariet/terrariet.

Fagnummer: 09807 Akvarie og terrarieteknik Varighed: 5 dage Pris, AMU-målgruppe: DKK 640,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 3.783,50