byggeri_energi_og_klima_slidesho_1_(1)

Armeret puds på facadeisolering

Kort fortalt

På kurset er der fokus påføring og afretning af armeret pudssystem på facadeisolering, brug af værktøj og kvalitetsvurdering. Der er også fokus på brug af relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning.

Hold

15-02-2023
Armeret puds på facadeisolering
Roskilde Tekniske Skole - Ledreborg Allé 50 Ledreborg Allé 50 4000 Roskilde
2 dage Daghold
Info om fag
49871 - Armeret puds på facadeisolering

Målgruppe: Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
- Vejlede kunden om valg af pudssystem på facadeisolering med tilhørende afdækningsmateriale for at opnå et givent udfaldskrav.
- Manuelt påføre og afrette armeret pudssystem på facadeisolering med hensigtsmæssigt værktøj på baggrund af kvalitative og æstetiske krav.
- Vælge type af værktøj og arbejdsmetode der vil være mest hensigtsmæssig at anvende i den givne situation for at sikre den ønskede kvalitet.
- Kvalitetsvurdere og udføre kvalitetssikring af eget arbejde.
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49871 Armeret puds på facadeisolering Varighed: 2 dage Pris, AMU-målgruppe: DKK 256,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 1.605,80