det_gronne_anlaeg_og_dyr_slidesho_2

Biologisk bekæmpelse i gartnerier

Kort fortalt

Biologisk bekæmpelse i erhvervsgartneri. Nyttedyr. Naturlige fjender. Diagnosticering. Skadetrykket.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48769 - Biologisk bekæmpelse i gartnerier

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for erhvervsgartneri.

Beskrivelse: Deltageren kan diagnosticere de mest almindeligt forekommende skadedyr i gartnerier med henblik på hurtig udsætning af biologisk bekæmpelse, for dermed at mindske tab.
Deltageren har kendskab til skade- og nyttedyrs livscyklus, med henblik på korrekt bekæmpelse.
Deltageren kan genkende og udsætte de mest almindeligt forekommende nyttedyr.
Deltageren kan genkende de mest almindelige skade- og nyttesvampe.
Deltageren kan behandle og håndtere de bekæmpende organismer korrekt med hensyn til bestilling, levering, pasning og udsætning på en hensigtsmæssig og optimal måde.
Deltageren kender til fordele og ulemper ved anvendelse af biologisk bekæmpelse.

Fagnummer: 48769 Biologisk bekæmpelse i gartnerier Varighed: 3 dage Pris, AMU-målgruppe: DKK 384,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 2.304,35