byggeri_energi_og_klima_slidesho_1_(1)

Energioptimering af ventilations- og klimaanlæg

Kort fortalt

På denne uddannelse lære deltagerne at bestemme et klima- og ventilationsanlægs forventede ener-giforbrug med udgangspunkt i foreliggende grunddata. Deltagerne kan endvidere give forslag til økonomisk rentable anlægsforandringer og forslag til ændret drift som øger energieffektiviteten.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
40179 - Energioptimering af ventilations- og klimaanlæg

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, som har eller ønsker beskæftigelse med Klima- og ventila-tionstekniske anlæg.

Beskrivelse: Deltagerne kan med udgangspunkt i ventilations- og klimaanlægs grunddata bestemme et forventet energiforbrug samt angive økonomisk rentable besparelsesforslag, der inkludere regulerings- og styringsudstyret. Deltagerne kan endvidere angive besparelser ved bedre eller ændrede vedligeholdelsesrutiner, forslag til anlægsændringer, udskiftning af ventilatorer eller etablering af varmegenvindingssystemer.

Fagnummer: 40179 Energioptimering af ventilations- og klimaanlæg Varighed: 5 dage Pris, AMU-målgruppe: DKK 640,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 3.179,00