lovpligtige_kurser_og_certifikater_slidesho_1b

Forhandlercertifikat, plantebeskyttelsesmidler

Kort fortalt

Kurset omhandler salg af plantebeskyttelsesmidler til ikke-erhvervsmæssige brugere, herunder kendskab til plantebeskyttelsesmidler, relevant lovgivning mv. Kurset opfylder det lovpligtige krav om kursus for ansatte i virksomheder der forhandler plantebeskyttelsesmidler.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
47757 - Forhandlercertifikat, plantebeskyttelsesmidler

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til ansatte i virksomheder, der sælger plantebeskyttelsesmidler til ikke-erhvervsmæssige brugere.

Beskrivelse: Deltageren kan ud fra et generelt kendskab til plantebeskyttelsesmidler rådgive ikke-erhvervsmæssige brugere i brugen af plantebeskyttelsesmidler.
Deltageren kan rådgive om hensigtsmæssigt valg af plantebeskyttelsesmidler i forhold til hvilke plantebeskyttelsesmidler, der har mindst mulige bivirkninger for mennesker, ikke-målorganismer og miljø.
Deltageren har kendskab til foranstaltninger, der kan begrænse anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler samt alternative metoder til brug af plantebeskyttelsesmidler.
Deltageren har kendskab til farer og risici forbundet med plantebeskyttelsesmidler, herunder risici for mennesker, ikke-målorganismer og miljø samt foranstaltninger til at minimere risici.
Deltageren har kendskab til korrekt og sikker anvendelse samt vedligehold af relevant udstyr til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.
Deltageren har viden om relevant lovgivning om plantebeskyttelsesmidler samt lovgivning om journalføring ved salg af plantebeskyttelsesmidler.

Uddannelsen opfylder kravene om kursus for ansatte i virksomheder, der forhandler plantebeskyttelsesmidler til ikke-erhvervsmæssige brugere i henhold til § 7. Stk. 3. i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 825 af 26. juni 2013 om uddannelse af erhvervsmæssige brugere af plantebeskyttelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af plantebeskyttelsesmidler.

Fagnummer: 47757 Forhandlercertifikat, plantebeskyttelsesmidler Varighed: 1 dag Pris, AMU-målgruppe: DKK 126,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 783,85