Fuger - fugning ved vinduer og døre

6 ugers
Kort fortalt

Deltagerne kan udføre og planlægge fugning ved vinduer og døre på en sundheds- og sikkerhedsmæssig forsvarlig måde.

Hold
04-07-2022
Fuger - fugning ved vinduer og døre
Roskilde Tekniske Skole - Ledreborg Allé 50 Ledreborg Allé 50 4000 Roskilde
3 dage Daghold
18-10-2022
Fuger - fugning ved vinduer og døre
Roskilde Tekniske Skole - Ledreborg Allé 50 Ledreborg Allé 50 4000 Roskilde
3 dage Daghold
Info om fag

Målgruppe: Faguddannede tømrere, snedkere og glarmestre. Tillærte vindues- og facademontører, samt andre med tilsvarende viden.

Beskrivelse: Deltagerne kan udføre og planlægge fugearbejde ved vinduer og døre ved såvel nybyggeri som ved renovering ud fra kendskab til elementernes bevægelse. Deltagerne kan beregne fugebredder og vælge hensigtsmæssig fugeopbygning og egnede fugeprodukter hertil. Deltagerne kan desuden projektere forbrug af isolering, bagstop samt fugemasser, og kan udføre arbejdet i henhold til gældende bygge-, miljø- og arbejdsmiljølovgivning. Endelig kan deltagerne udføre fugearbejdet sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt under hensyn til de særlige forhold og krav, der stilles til udførelse af arbejdet.

Fagnummer: 40163 Fuger - fugning ved vinduer og døre Varighed: 3 dage Pris, AMU-målgruppe: DKK 384,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 2.362,10