det_gronne_anlaeg_og_dyr_slidesho_2

Græsflader - kvalitetsmål, praksis og bedre baner

Kort fortalt

Efter kurset vil du bl.a. kunne omsætte kvalitetsmål og plejestrategier til konkrete handlingsplaner for græsflader, formidle handlingsplaner og kvalitetsmål, kommunikere og motivere til udvikling af nye innovative løsninger og bedre praksis i det daglige arbejde samt skabe rammer og grundlag for udvikling af ny praksis og bidrage med dokumentation i.f.t. de opstillede kvalitetsmål.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49725 - Græsflader - kvalitetsmål, praksis og bedre baner

Målgruppe: Kurset er målrettet efteruddannelse af faglærte Greenkeeper og Groundsman, som har ansvar for udvikling af kvaliteten på deres golf- og boldbaner.

Beskrivelse: Deltageren kan - med udgangspunkt i beskrevne kvalitetsmål og plejestrategier for græsflader på egen bane:
Omsætte kvalitetsmål og plejestrategier til konkrete handlingsplaner for græsflader.
Formidle handlingsplaner og kvalitetsmål for græsflader til kolleger og samarbejdspartnere.
Kommunikere og motivere til udvikling af innovative og bæredygtige løsninger i det daglige arbejde med græsflader.
Skabe rammer og grundlag for udvikling af ny praksis og bidrage med dokumentation i.f.t. de opstillede kvalitetsmål for græsflader.
Evaluere, hvorvidt implementeringen af den nye handlingsplan skaber de ønskede resultater.

Fagnummer: 49725 Græsflader - kvalitetsmål, praksis og bedre baner Varighed: 3 dage Pris, AMU-målgruppe: DKK 384,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 2.018,00