byggeri_energi_og_klima_slidesho_1_(1)

Lufttæthed ved renovering af tagkonstruktioner

Kort fortalt

På kurset er der fokus på sikring af lufttæthed ved renovering af tagkonstruktioner indefra og udefra, anvendelse af bygningsreglementets krav til energimærkning, energirammeforhold og isoleringsbestemmelser. Deltagerne får kendskab til bygningers termiske ydeevne, tæthedskrav, metoder til kontrol og dokumentation af tæthed og trykprøvning ved hjælp af godkendt udstyr med BlowerDoor-test samt metoder til lokalisering af utætheder med bygningstermografering.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49859 - Lufttæthed ved renovering af tagkonstruktioner

Målgruppe: Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Beskrivelse: Deltageren:
- Kan planlægge, udvælge og vejlede om egnede systemløsninger til sikring af lufttæthed ved renovering af tagkonstruktioner indefra og udefra under hensyn til produktkendskab, udfaldskrav, tæthedsproducentens anvisninger samt til gældende tætheds- og isoleringskrav.
- Kan i et tværfagligt samarbejde sikre at den valgte tæthedsløsning placeres korrekt, så opfugtning i konstruktionen undgås.
- Kan i et tværfagligt samarbejde udføre tætte samlinger, gennembrydninger og tilslutninger til andre konstruktionsdele (loft og væg) i et tæthedsplan ved renovering af en tagkonstruktion.
- Kan udføre arbejdet under anvendelse af bygningsreglementets krav til energimærkning, energirammeforhold, isoleringsbestemmelser, hvor deltagerne har kendskab til bygningers termiske ydeevne samt tæthedskrav.
- Kan anvende metoder til kontrol og dokumentation af tæthed og trykprøvning ved hjælp af godkendt udstyr med BlowerDoor-test samt metoder til lokalisering af utætheder med bygningstermografering.
- Udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.
- Anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49859 Lufttæthed ved renovering af tagkonstruktioner Varighed: 2 dage Pris, AMU-målgruppe: DKK 256,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 1.651,40