byggeri_energi_og_klima_slidesho_1_(1)

Lufttæthed ved renovering af ydervægge

Kort fortalt

På kurset er der fokus på montering af specielle dampspærremembraner ved renovering af ydervægskonstruktion udefra og indefra under hensyn til udfaldskrav, membranproducentens anvisninger samt til gældende tætheds- og isoleringskrav.Der er også fokus på at arbejdet udføres under anvendelse af bygningsreglementets krav til energimærkning, energirammeforhold, isoleringsbestemmelser, hvor deltageren har kendskab til bygningers termiske ydeevne samt tæthedskrav samt anvendelse af metoder til kontrol og dokumentation af tæthed og trykprøvning ved hjælp af godkendt udstyr med BlowerDoor-test samt metoder til lokalisering af utætheder med bygningstermografering.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49860 - Lufttæthed ved renovering af ydervægge

Målgruppe: Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Beskrivelse: Deltageren:
- kan udvælge og montere specielle dampspærremembraner ved renovering af ydervægskonstruktion udefra og indefra under hensyn til udfaldskrav, membranproducentens anvisninger samt til gældende tætheds- og isoleringskrav.
- kan sikre, at membranen placeres korrekt, så opfugtning i konstruktionen undgås.
- kan udføre tætte samlinger, gennembrydninger og tilslutninger i en dampspærremembran ved renovering af en ydervægskonstruktion.
- kan udføre arbejdet under anvendelse af bygningsreglementets krav til energimærkning, energirammeforhold, isoleringsbestemmelser, hvor deltageren har kendskab til bygningers termiske ydeevne samt tæthedskrav.
- kan anvende metoder til kontrol og dokumentation af tæthed og trykprøvning ved hjælp af godkendt udstyr med BlowerDoor-test samt metoder til lokalisering af utætheder med bygningstermografering.
- udføre arbejdet efter relevante anvisninger og gældende miljø- og arbejdsmiljølovgivning, herunder hensigtsmæssige arbejdsstillinger samt anbefalede og lovpligtige hjælpe- og værnemidler.
- anvende god praksis for bæredygtig adfærd indenfor arbejdsområdet.

Fagnummer: 49860 Lufttæthed ved renovering af ydervægge Varighed: 2 dage Pris, AMU-målgruppe: DKK 256,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 1.651,40