det_gronne_anlaeg_og_dyr_slidesho_2

Medicinhåndteringskursus

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.

Kursusinformation

Om kurset

Dyreejere og deres medhjælpere, som skal anvende veterinærmedicin til produktionsdyr, skal have gennemført et godkendt kursus i håndtering af veterinære lægemidler.
  
Bemærk, dette kursus er ikke et AMU-kursus.

Definition af produktionsdyr fra Fødevarestyrelsens hjemmeside:

”Hvis en dyreart generelt anses for at være bestemt til fødevareproduktion, anses alle dyr af denne art, herunder også individuelle dyr, der holdes med et andet formål, for at være bestemt til fødevareproduktion. For eksempel anses kælegrise, kaniner og hobbyfjerkræ for at være dyr bestemt til fødevareproduktion. Af de dyr, der er bestemt til fødevareproduktion, er det kun heste, der kan udelukkes permanent fra konsum. Når en hest er permanent udelukket fra konsum, anses den som ikke bestemt til fødevareproduktion, det vil sige som et kæledyr. Pelsdyr, der alene holdes med henblik på pelsproduktion, samt forsøgsdyr er ikke dyr bestemt til fødevareproduktion.”

Tilmelding

Send mail til Hans Kristian Leinum på hkl@rts.dk