byggeri_energi_og_klima_slidesho_1_(1)

Montering af solpaneler og - fangere på tag

Kort fortalt

Du kan efter kurset montere solpaneler og -fangere på og i tag med egnede beslagtyper efter dansk krav til montage. Du kan endvidere vurdere tagkonstruktionens bæreevne og anvise løsninger til forstærkning af spær inden for de danske belastningsklasser samt anvise og udføre egnede løsninger til gennemføring af rør og kabler gennem tagkonstruktionen ¿ herunder vælge egnet sikkerhedsudstyr til arbejdet på tag.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
49237 - Montering af solpaneler og - fangere på tag

Målgruppe: Medarbejdere inden for jobområdet, der er tømrer eller har lignende kompetencer.

Beskrivelse: Deltagerne kan:
Montere solpaneler og -fangere på og i tag med egnede beslagtyper, som opfylder dansk krav til montage samt gældende love, regler og anvisninger.
Definere belastningsområder ved montage på tagfladen i forhold til vindlast og øvrig belastning, jfr. Eurocode 1 DS/EN 1991 med tilhørende nationale annekser.
Vurdere tagkonstruktionens bæreevne og anvise løsninger til forstærkning af spær inden for de belastningsklasser, som anvendes i Danmark.
Søge relevante oplysninger og information for vurdering og anvisning af løsninger – fx foretage tabelopslag i Træinformation.
Anvise og udføre egnede løsninger til gennemføring af rør og kabler gennem tagkonstruktionen i overensstemmelse med gældende regler, normer og anvisninger.
Vælge egnet sikkerhedsudstyr til arbejdet på tag.
Udføre og planlægge arbejdet under hensyn til gældende lovgivning om kvalitetssikring, sikkerhed, miljøforhold, arbejdsmiljø og byggeri samt relevante anvisninger og vejledninger.

Fagnummer: 49237 Montering af solpaneler og - fangere på tag Varighed: 2 dage Pris, AMU-målgruppe: DKK 256,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 1.651,40