lovpligtige_kurser_og_certifikater_slidesho_1b

Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug

Kort fortalt

I uddannelsen får deltagerne viden om seneste forsknings- og forsøgsresultater inden for området plantebeskyttelse i landbruget. Deltagerne får desuden viden om ny teknologi inden for sprøjteteknik, nye bekæmpelsesmidler og ny eller ændret lovgivning vedrørende bekæmpelsesmidler og påvirkninger på omgivende miljø.

Hold

11-10-2022
Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus eksternt
Eksternt kursussted Center Allé 6 4683 Rønnede
1 dag Daghold
26-10-2022
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat, landbrug
Eksternt kursussted Fulbyvej 15 4180 Sorø
1 dag Daghold
03-11-2022
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat, landbrug
Eksternt kursussted Fulbyvej 15 4180 Sorø
1 dag Daghold
03-11-2022
Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus eksternt
Eksternt kursussted Center Allé 6 4683 Rønnede
1 dag Daghold
08-11-2022
Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus eksternt
Eksternt kursussted Industrivænget 22 3400 Hillerød
1 dag Daghold
09-11-2022
Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat, landbrug
Eksternt kursussted Vibehaven 500 4800 Nykøbing F
1 dag Daghold
09-11-2022
Opfølgningskursus sprøjtecertifikat, landbrug
Eksternt kursussted Rønnevej 1 3720 Aakirkeby
1 dag Daghold
15-11-2022
Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus eksternt
Eksternt kursussted Industrivænget 22 3400 Hillerød
1 dag Daghold
17-11-2022
Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus eksternt
Eksternt kursussted Balstrupvej 90 4100 Ringsted
1 dag Daghold
29-11-2022
Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus eksternt
Eksternt kursussted Idrætsvej 3 4534 Hørve
1 dag Daghold
07-12-2022
Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus eksternt
Eksternt kursussted Industrivænget 22 3400 Hillerød
1 dag Daghold
11-01-2023
Sprøjtecertifikat, opfølgningskursus eksternt
Eksternt kursussted Herthadalvej 10 4840 Nørre Alslev
1 dag Daghold
17-01-2023
Opfølgningskursus sprøjtecertifikat, landbrug
Eksternt kursussted Rønnevej 1 3720 Aakirkeby
1 dag Daghold
09-03-2023
Opfølgningskursus sprøjtecertifikat, landbrug
Eksternt kursussted Rønnevej 1 3720 Aakirkeby
1 dag Daghold
Info om fag

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer med sprøjtecertifikat, sprøjtebevis m.fl. der skal gennemføre et opfølgningskursus for at opretholde gyldigheden af sprøjtecertifikat eller sprøjtebevis i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler og som ønsker at opnå en S1 autorisation til køb og anvendelse af professionelle plantebeskyttelsesmidler i landbrugserhvervet. Uddannelsen henvender sig som udgangspunkt ikke til personer der ønsker at udbringe professionelle plantebeskyttelsesmidler indenfor andre erhverv så som gartneri, skovbrug, anlægsgartneri eller greenkeeping, idet der udbydes særlige uddannelser rettet mod personer indenfor disse erhvervsgrene.

Beskrivelse: Deltagerne kan planlægge og udføre plantebeskyttelse i landbruget under hensyn til principperne for integreret plantebeskyttelse (IPM), vurdering af bekæmpelsesbehov og udnyttelse af seneste forsknings- og forsøgsresultater

Deltageren har kendskab til nye plantebeskyttelsesmidler, ny lovgivning vedrørende plantebeskyttelsesmidler og regulering af påvirkninger på omgivende miljø og arbejdsmiljøet.

Deltageren har ajourført viden om behandlingsstrategier for plantebeskyttelse i landbruget, IPM, ny teknologi til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, dysevalg og sprøjteteknik.

Uddannelsen opfylder kravet om opfølgningskursus for sprøjtecertifikat i henhold til bekendtgørelse nr. 969 af 28. juni 2016 om autorisation og uddannelse af professionelle brugere af bekæmpelsesmidler og af ansatte hos forhandlere af bekæmpelsesmidler.

Fagnummer: 48175 Opfølgningskursus, sprøjtecertifikat landbrug Varighed: 1 dag Pris, AMU-målgruppe: DKK 128,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 940,70