mekaniker_lager_og_transport_slidesho_1

Opkvalificering af bilsynsmedarbejdere kat. 3 og 4

Kort fortalt

Efter gennemført kursus kan deltageren udføre registreringssyn af brugte importerede køretøjer, konstruktivt ændret køretøj, replika-køretøjer, motorredskab, minitruck (motorredskab), ATV-køretøj til traktor. Deltageren kan udføre kvalitetsstyring samt korrekt indberetning til DMR.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48100 - Opkvalificering af bilsynsmedarbejdere kat. 3 og 4

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte mekaniker, som har gennemført synsmedarbejder uddannelsen, kategori 3 & 4, samt har nogle års erfaring med synsgennemførelse og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltageren kan forstå og udføre registreringssyn af:

- Brugte importerede køretøjer på baggrund af viden om brug af Data-erklæring, CoC-dokument, typeattest, typegodkendelse, udenlandske registreringsdokumenter og erklæringer

- Konstruktivt ændret køretøjer på baggrund af viden om håndtering af ombyggede køretøjer, samt mulighed for tildeling af ny typebetegnelse og stelnummer

- Replika-køretøjer på baggrund af viden om, hvad der definerer et replika-køretøj

- Motorredskaber (herunder minitrucks) på baggrund af viden om, hvad der definerer et motorredskab, samt regler for omklassificering af bil til motorredskab

- ATV-køretøjer til traktor på baggrund af viden om definitioner og klassificeringsregler, samt procedurer i forbindelse med godkendelse af køretøj som supplerende handikaphjælpemiddel

Derudover kan deltageren forstå og udføre:

- Kvalitetsstyring af synsarbejdet på baggrund af viden om ISO 9001-standard og krav i bekendtgørelsen om synsvirksomheder

- Kontrol af synsfri sammenkobling

- Indberetning til DMR (Digital Motorregistrering) efter senest opdaterede retningslinjer fra SKAT

Fagnummer: 48100 Opkvalificering af bilsynsmedarbejdere kat. 3 og 4 Varighed: 2 dage Pris, AMU-målgruppe: DKK 256,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 1.538,70