byggeri_energi_og_klima_slidesho_1_(1)

Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.

Garantikursus
6 ugers
Regionale positivlister
Kort fortalt

Deltagerne kan selvstændigt og i samarbejde med andre opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser, således at de kan arbejde med disse stilladstyper i henhold til jf. gældende regler fra Arbejdstilsynet.

Hold

11-10-2022
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. byg
Roskilde Tekniske Skole - Ledreborg Allé 50 Ledreborg Allé 50 4000 Roskilde
1 dag Daghold
26-10-2022
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Roskilde Tekniske Skole - EL Pulsen 2 4000 Roskilde
1 dag Daghold Garantikursus
02-11-2022
Stillads - anvendelse og sikkerhed
Roskilde Tekniske Skole - Ledreborg Allé 50 Ledreborg Allé 50 4000 Roskilde
1 dag Daghold
17-11-2022
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Roskilde Tekniske Skole - EL Pulsen 2 4000 Roskilde
1 dag Daghold Garantikursus
01-12-2022
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. byg
Roskilde Tekniske Skole - Ledreborg Allé 50 Ledreborg Allé 50 4000 Roskilde
1 dag Daghold
07-12-2022
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv.
Roskilde Tekniske Skole - EL Pulsen 2 4000 Roskilde
1 dag Daghold Garantikursus
15-12-2022
Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. byg
Roskilde Tekniske Skole - Ledreborg Allé 50 Ledreborg Allé 50 4000 Roskilde
1 dag Daghold
Info om fag

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte personer der har eller søger beskæftigelse i jobs, hvori der forekommer arbejde med opstilling, ændring eller nedtagning af rulle- eller bukkestilladser.

Beskrivelse: Deltagerne kan opstille, ændre og nedtage rulle- og bukkestilladser i henhold til brugsanvisningen for den pågældende stilladsopstilling samt gældende lovgrundlag, således at stilladset er sikkert at arbejde på for de medarbejdere, der efterfølgende skal anvende stilladset.

Deltagerne kan foretage en vurdering af, om stilladset som helhed er planlagt opstillet forsvarligt, set i relation til opgaven, dvs. hvilket arbejde der skal udføres fra stilladset, instruktionen fra arbejdsgiveren, leverandørbrugsanvisningen og opstillingsvejledningen.

Deltagerne kan varetage egen og andres sikkerhed ved opstillingen, og sikre at det udleverede materiel og værktøj anvendes korrekt ud fra viden om opstillingsstedet, dvs. tilstrækkelig viden om jordbund, og byggematerialers egnethed til fastgørelse mv.

Deltagerne har viden om lovgrundlaget på området, herunder ansvarsfordelingen i forhold til relevante aktører, og kan vurdere om stilladsmateriellet er forsvarligt, dvs. uden skadelig råd og korrosionsskader.

Uddannelsen opfylder kravet til særlig uddannelse i forbindelse med opstilling, ændring og nedtagning af stilladser højere end 3 meter jf. gældende regler fra Arbejdstilsynet.

Fagnummer: 45566 Rulle- og bukkestillads - opstilling mv. Varighed: 1 dag Pris, AMU-målgruppe: DKK 128,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 917,90