lovpligtige_kurser_og_certifikater_slidesho_1b

Tagdækning - Svejsearbejder med bromembraner

Kort fortalt

Deltagerne kan udføre svejsearbejder i forbindelse med polymerbitumenpladeisolering på broer jf. Vejreglerne, Udbudsforskrifter, Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB), Betonbro, Bitumenbaseret fugtisolering.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
46796 - Tagdækning - Svejsearbejder med bromembraner

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte tagdækkere og andre med tilsvarende kompetencer. Et gyldigt uddannelsesbevis er en betingelse for at udføre svejsearbejder i forbindelse med bromembraner på statslige og kommunale broer jf. Vejregler, Udbudsforskrifter.

Beskrivelse: Deltagerne kan ud fra kendskab til forekommende materialer, herunder polymerbitumenplader, klemskinner, beskyttelses- og fugematerialer udføre svejsearbejder i forbindelse med bromembraner på statslige og kommunale vej- og banebroer i overensstemmelse med Vejreglernes udbudsforskrift om bitumenbaseret fugtisolering. Deltagerne kan planlægge arbejdets udførelse under hensyn til klimatiske forhold og betonunderlagets beskaffenhed og kan ligeledes medvirke til at kvalitetssikre udført arbejde ved anvendelse anerkendte metoder, såsom afrivnings- og banketests. Arbejdet udføres under hensyn gældende regler for sikkerhed og arbejdsmiljø.

Fagnummer: 46796 Tagdækning - Svejsearbejder med bromembraner Varighed: 3 dage Pris, AMU-målgruppe: DKK 384,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 2.580,05