det_gronne_anlaeg_og_dyr_slidesho_2

Vandingsteknik på idrætsanlæg og golfbaner

Kort fortalt

I uddannelsen arbejder deltagerne med at udforme ansøgning om tilladelse til vandindvinding samt måling, registrering og beregning af arealers vandforbrug og vandingsbehov.I uddannelsen arbejder deltagerne med føring af vandingsregnskab og opstilling, indstilling og vedligeholdelse af vandingsanlæg på idrætsanlæg og golfbaner samt installering og tilretning af edb-styrede vandingsprogrammer.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
45174 - Vandingsteknik på idrætsanlæg og golfbaner

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der er beskæftiget med pasning af idrætsanlæg og golfbaner.

Beskrivelse: Deltageren kan udforme en ansøgning om tilladelse til vandindvinding i henhold til gældende regler på området.

Deltageren kan måle, registrere og beregne arealers vandforbrug og vandingsbehov samt føre vandingsregnskab under hensyntagen til de forskellige dyrknings – og beplantningsmæssige forhold.

Deltageren kan opstille, indstille og vedligeholde vandingsanlæg på idrætsanlæg og golfbaner samt foretage den nødvendige vinterklargøring.

Deltageren kan installere og justere edb-styrede vandingsprogrammer i forhold til anlæggets opbygning med henblik på at vurdere ressourceudnyttelsen ud fra optimale kriterier.

Fagnummer: 45174 Vandingsteknik på idrætsanlæg og golfbaner Varighed: 10 dage Pris, AMU-målgruppe: DKK 1.280,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 6.190,00