det_gronne_anlaeg_og_dyr_slidesho_2

Vandkvalitet hos vandlevende dyr

Kort fortalt

På kurset arbejdes der med vandkvalitet i dyrehold, sammenhængen mellem vandkvalitet og dyrets generelle velfærd. Der arbejdes med diverse dyregruppers forskelligartede kvalitet af det vand de lever i.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48683 - Vandkvalitet hos vandlevende dyr

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget inden for pasning og salg af dyr samt beskæftigede inden for zoobranchen og forsøgsdyrehold.

Beskrivelse: Deltageren kan i forbindelse med pasning af vandlevende dyr i dyrehandler, zoologiske anlæg og forsøgsdyrsstalde anvende viden om forskellige parametre ved måling af vandkvalitet i forskellige dyrehold.
Deltageren kan i den daglige pasning af dyr anvende kendskab til sammenhængen mellem vandkvalitet og dyrenes generelle velfærd.
Deltageren kan på baggrund af viden om forskellige parametre i forbindelse med vandkvalitet vurdere, hvornår diverse grænseværdier er overskredet samt definere og sætte grænseværdier.

Fagnummer: 48683 Vandkvalitet hos vandlevende dyr Varighed: 1 dag Pris, AMU-målgruppe: DKK 128,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 940,70