Lovpligtige kurser og certifikater

Lovpligtige kurser og certifikater

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Kort fortalt

På certifikat kurset opnås kompetence til at arbejde med drifts-, vedligeholds- og anlægsarbejder samt ombygninger af vejanlæg på statsvejnettet hos entreprenører og ledningsejere, og som skal udføre afmærkning af vejarbejder, skal være i besiddelse af enten uddannelsesbevis "Vejen som arbejdsplads" - Certifikat (AMU) eller Vejen Som Arbejdsplads Trin I eller II (Vej-EU).

Vejen som arbejdsplads - Certifikat

17-09-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Roskilde Tekniske Skole - Ledreborg Allé 50 Ledreborg Allé 50 4000 Roskilde
2 dage Daghold
11-11-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Roskilde Tekniske Skole - Ledreborg Allé 50 Ledreborg Allé 50 4000 Roskilde
2 dage Daghold
09-12-2024
Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Roskilde Tekniske Skole - Ledreborg Allé 50 Ledreborg Allé 50 4000 Roskilde
2 dage Daghold
Info om fag
22109 - Vejen som arbejdsplads - Certifikat

Målgruppe: Alle medarbejdere, som arbejder ved drifts-, vedligeholds- og anlægsarbejder samt ombygninger af vejanlæg på statsvejnettet hos entreprenører og ledningsejere, og som skal udføre afmærkning af vejarbejder, skal være i besiddelse af enten uddannelsesbevis "Vejen som arbejdsplads" - Certifikat (AMU) eller Vejen Som Arbejdsplads Trin I eller II (Vej-EU).

Beskrivelse: Deltagerne har kendskab til:

Love og bekendtgørelser, herunder:
Færdselsloven
Arbejdsmiljøloven
Bekendtgørelse for afmærkning af vejarbejder
Bekendtgørelse for vejafmærkning
Bekendtgørelse for anvendelse af vejafmærkning

De grundlæggende regler og vejledninger for afmærkning af vejarbejder, herunder:
Kant- og baggrundsafmærkning
Relevante færdselstavler
Prioritering og signalregulering
Afmærkningsvogne

Principper, regler og vejledninger for opstilling og nedtagning af afmærkning, herunder:
Rækkefølge for opstilling og nedtagning
Opbygning af tavlestandere
Placering af tavlestandere i tværprofilet
Brug af arbejdskøretøjer

Arbejdsmiljø ved vejarbejder, herunder:
Sikker adfærd på vejen
Beskyttelsesniveauernes indhold og anvendelsesmuligheder
Identificering af påkørselsfare og faktorer der har betydning for denne
Valg af tilstrækkelige foranstaltninger til at imødegå faren for påkørsel

Deltageren kan:
Læse og forstå en afmærkningsplan
Planlægge afmærkning ved vejarbejder af mindre omfang
Deltage i planlægningen af arbejdsmiljøet ift. faren for påkørsel ved vejarbejder
Udføre afmærkning der overholder lovbestemte krav samt øvrige vejledninger, herunder:
# Opstille og nedtage afmærkning på en sikker måde for både vejarbejdere og trafikanter
# Placere færdselstavler og øvrig afmærkning, så de overholder lovbestemte krav
Kontrollere at et vejarbejde kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt ift. faren for påkørsel samt være medvirkende til at eliminere eventuelle ulykkesfaktorer

Fagnummer: 22109 Vejen som arbejdsplads - Certifikat Varighed: 2 dage

Nyheder

11 / 06 / 2024

Studietur til Færøerne for ventilationsteknikere

En gruppe af AMU-kursister og vvs-lærlinge fra Roskilde Tekniske Skole har i fo...

Læs mere
08 / 05 / 2024

Sikker håndtering af asbestholdige materialer

Er I klar til at sikre sund og sikker håndtering af asbestholdige materialer?&n...

Læs mere
02 / 04 / 2024

Få nyhedsbreve med aktuelle kurser, efteruddannelse og anden information fra Roskilde Tekniske Skole

Få nyt fra os direkte i din indbakke! Tilmeld dig vores nyhedsbreve og få ...

Læs mere
09 / 10 / 2023

Telehandler certificate 2024 (teaching in English)

On this course you will learn how to operate and work safely with telescopic ha...

Læs mere