det_gronne_anlaeg_og_dyr_slidesho_2

Hold og salg af fisk til udendørs anlæg

Kort fortalt

På kurset arbejdes der med vandkemi, filteringssystemer, vandplanter og lovgivning. Der arbejdes endvidere med ernæring, sundhed og sygdomme hos udendørsfisk.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48317 - Hold og salg af fisk til udendørs anlæg

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer som periodevis har hold og handel med udendørsfisk, ansatte i havecentre, dyrepassere, anlægsgartnere.

Beskrivelse: Deltageren kan rådgive kunder omkring etablering af havebassiner med tilhørende udstyr, herunder mekanisk og biologisk filtrering samt planteanvendelse.
Deltageren kan rådgive kunder om fiskens fodring og pasning, herunder ernæring gennem livsstadier.
Deltageren kan på baggrund af kendskab til fiskens sundhed og sygdomme, herunder smittekendskab rådgive kunder om sundhed og sygdomsforebyggelse hos fisk.
Deltageren kan på baggrund af kendskab til drift af isolations- og salgsanlæg sikre at sygdomme ikke spredes.
Deltageren kan foretage korrekt hold og handel med fisk på baggrund af kendskab til lovgivning vedrørende hold og handel med fisk til havebassiner, herunder relevant lovgivning for området i dyrehandlerbekendtgørelsen, dyreværnsloven, reglerne omkring anmeldepligtige sygdomme samt medicinlovgivningen.

Fagnummer: 48317 Hold og salg af fisk til udendørs anlæg Varighed: 3 dage Pris, AMU-målgruppe: DKK 384,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 2.362,10