mekaniker_lager_og_transport_slidesho_1

Kontr og rep af dieselindsprøjtningsanl og forvarm

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
03322 - Kontr og rep af dieselindsprøjtningsanl og forvarm

Beskrivelse: Eleven kan tilrettelægge og gennemføre et rationelt fejlfindingsforløb på et dieselindsprøjtningsanlæg ud fra fabrikantens forskrifter.

Eleven kan foretage udskiftning og reparation samt justering af pumper, dyser, filter, brændstoftank og tilhørende ledningsnet.

Eleven kan udmåle brændstoftilførselen og foretage kontrol af motorens emissioner ved hjælp af en røggastester, samt vurdere resultatet i forhold til lovkrav.

Eleven kan håndtere dieselolie korrekt, set ud fra personligt sikkerhed og miljøhensyn.

Eleven kan ved udmåling af komponenterne på strategisk vis fejlfinde på elektronisk styrede forvarmesystemer samt reparere/udskifte defekte elementer i det pågældende system.

Eleven kan identificere delelementerne i systemet som enten sensorer eller aktorer og kan fortolke ledningsdiagrammet over systemet og overføre det til det fysiske system.

Eleven kan udføre kontrol af at systemet reagerer korrekt i tilfælde af fejlbetjening og mangelfulde signaler.

Fagnummer: 03322 Kontr og rep af dieselindsprøjtningsanl og forvarm Varighed: 10 dage Pris, AMU-målgruppe: DKK 1.280,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 6.773,50