det_gronne_anlaeg_og_dyr_slidesho_2

Miljøfaktorers betydning for dyreforsøg

Kort fortalt

På kurset arbejdes med dyrs følsomhed overfor fysiske, kemiske og biologiske miljøpåvirkninger samt biologisk betydning af akklimatisering, tilvænning og træning.

Hold

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48312 - Miljøfaktorers betydning for dyreforsøg

Målgruppe: Personer ansat i forsøgsdyrsbranchen.

Beskrivelse: Deltageren kan ved arbejde med forsøgsdyr anvende viden om miljøfaktorers betydning for og påvirkning af dyr i forsøg, herunder påvirkninger fra lys, lyd og temperatur.
Deltageren kan medvirke ved den praktiske planlægning af dyreforsøg på baggrund af viden om den biologiske betydning af akklimatisering, tilvænning og træning.

Fagnummer: 48312 Miljøfaktorers betydning for dyreforsøg Varighed: 1 dag Pris, AMU-målgruppe: DKK 128,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 940,70