det_gronne_anlaeg_og_dyr_slidesho_2

Svineproduktion, ajourføring

Hold

02-03-2023
Svineproduktion, ajourføring
Eksternt kursussted Fulbyvej 15 4180 Sorø
4 dage Daghold
07-03-2023
Svineproduktion, ajourføring
Eksternt kursussted Fulbyvej 15 4180 Sorø
4 dage Daghold
10-02-2023
Svineproduktion, ajourføring
Eksternt kursusted Nybrovej 60 3751 Østermarie
4 dage Daghold
13-02-2023
Svineproduktion, ajourføring
Eksternt kursussted Gamlevældevej 31 3760 Gudhjem
4 dage Daghold
14-02-2023
Svineproduktion, ajourføring
Eksternt kursusted Risevej 9 3751 Østermarie
4 dage Daghold
16-02-2023
Svineproduktion, ajourføring
Eksternt kursusted Hovedgårdsvejen 6 3720 Aakirkeby
4 dage Daghold
17-02-2023
Svineproduktion, ajourføring
Eksterns kursussted Knarregårdsvej 15 3790 Hasle
4 dage Daghold
02-03-2023
Svineproduktion, ajourføring
Eksternt kursusted Grammegårdsvej 18 3720 Aakirkeby
4 dage Daghold
03-03-2023
Svineproduktion, ajourføring
Eksternt kursussted Røvej 26 3760 Gudhjem
4 dage Daghold
Info om fag
47964 - Reproduktion i dyrehold, ajourføring

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer beskæftiget ved husdyrhold med reproduktion, inseminører og andre med beskæftigelse relateret til husdyrhold og reproduktion.

Beskrivelse: Deltageren kan forbedre resultaterne af reproduktionen i et dyrehold på baggrund af ajourført viden om forudsætningerne for optimal etablering af drægtighed og betydning heraf for økonomien

Deltageren kan forbedre resultaterne af reproduktionen i husdyrhold ved anvendelse af ny viden om dyrenes hormonregulering og betydningen heraf for dyrenes brunstcyklus

Deltageren kan omsætte ny viden om variationer og afvigelser, som følge af uregelmæssigheder i hormonreguleringen og fysisk påvirkning, til forbedret reproduktion i husdyrhold

Deltageren kan ved opgaver med reproduktion i husdyrhold anvende ny viden om teknikker til kunstig sædoverføring, procedure ved embryotransplantation og kønssortering af sæd.

Deltageren kan styre reproduktionen i husdyrhold på baggrund af viden om registreringsværktøjer og uddata fra registreringen.

Fagnummer: 47964 Reproduktion i dyrehold, ajourføring Varighed: 1 dag Pris, AMU-målgruppe: DKK 128,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 940,70
45302 - Svineproduktion, ajourføring

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer inden for landbrugsområdet, samt personer i virksomheder med tilknytning til disse områder.

Beskrivelse: Deltageren kan planlægge og gennemføre en svineproduktion, herunder inddrage og anvende de nyeste forsknings- og forsøgsresultater på området samt være opmærksom på gældende lovgivning, dyrevelfærd, miljøforhold og økonomi.

Fagnummer: 45302 Svineproduktion, ajourføring Varighed: 3 dage Pris, AMU-målgruppe: DKK 384,00 Pris, uden for AMU-målgruppe: DKK 2.362,10