Formænd med friske værktøjer

20. maj 2019
formaend_med_friske_vaerktojer_0

Seks formænd fra DEKO deltog i en AMU-kursusrække tilrettelagt i et samarbejde mellem virksomheden og Roskilde Tekniske Skole.

Med en række kurser fik deltagerne opgraderet deres viden af AMU-undervisere fra Roskilde Tekniske Skole.

- Vi har i DEKO længe haft ønske om at styrke formandsfunktionen i de byggeprojekter, som vi er med i, da vores fungerende formænd er ”selvudlærte”. Med de afholdte kurser har vi fået formandsrollen opgraderet, fortæller Henrik Kristensen, HSQ Manager i DEKO.

DEKO udvikler produkter til indvendigt byggeri og er en af Skandinaviens førende udbydere af glasvægge med speciale i indretning af kontor-, erhvervs- og institutionsbyggerier. For at bevare førerrollen er det vigtigt for DEKO, at deres formænd er gearede til at kunne vurdere fagligt på arbejdsmiljøopgaver. De skal være fagligt klædt på og have værktøjer til at samarbejde og planlægge.

Kurserne indeholder emnerne sjakbajs, konflikthåndtering, planlægning og styring samt aftaleforhold. Kurserne blev tilrettelagt, så de foregik i virksomhedens egne rammer.

Gode tilbagemeldinger

De seks kursister var samlet og fik håndtryk og beviser for de gennemførte kurser. Den første tilbagemelding lød på stor tilfredshed:

- Jeg har arbejdet som formand i snart 25-30 år, og det er længe siden, jeg har været på sådan et formandskursus. Det har været rigtig godt at få nye input på rollen som formand. Vi er jo både svendenes mand og firmaets mand, og det stiller særlige krav til os, forklarer Knud Nielsen.

- Det er godt at få nogle redskaber, og under kurset har vi delt erfaringer og fået fine indspark – fx til hvordan vi håndterer konflikter i byggeprocessen, supplerer René Nielsen.

- Det som er rigtig godt ved sådan et kursus er, at vi formand kan trække på hinanden, fordi vi kender hinanden bedre, og vi har med kurset et fælles afsæt at samarbejde ud fra, uddyber Christian Rügge.

Dialogen mellem Knud, Rene og Christian er et godt eksempel på, at det kan være en fordel, at kurserne planlægges i samarbejde med virksomheden. Når kurserne gennemføres med flere ansatte fra samme virksomhed, så håber DEKO, at de fælles oplevelser og læringsinput lettere implementeres i dagligdagen.

Mere kursus på bedding

Virksomheden har over 200 ansatte og vil gerne have flere formænd opgraderet, men først skal forløbet evalueres.

- Hvis det viser sig, at formændene er styrket efter dette forløb, og de emner de er undervist i er brugbare, vil vi uddanne ca. seks formænd igen i efteråret, slutter Henrik Kristensen.

Fra Roskilde Tekniske Skole er der også tilfredshed med samarbejdet med virksomheder:

- Det er dejligt at kunne opfylde de krav og behov, som findes i virksomhederne. Det er jo netop et af AMU’s formål at sikre, at medarbejderne har mulighed for løbende opkvalificering. Den nære virksomhedstilknytning medvirker også til, at faglærerne hele tiden er opdaterede om de nyeste tendenser og udfordringer i branchen, fortæller Lars Nielsen, som er uddannelseskonsulent på Roskilde Tekniske Skole.